ÜYELİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN BELGELER

1. TAAHHÜTNAME VE BAŞVURU FORMU:

Sözleşmeyi www.gemiciexpress.com’dan online olarak indirebilirsiniz.
Başvuru formu ve taahhütnamenin ıslak imzalı (şirketi temsile haiz şahıs tarafından) ve kaşeli bir şekilde sunulması gerekmektedir.
Başvuru formu ve taahhütnamedeki imzalar imza sirküleri ile birebir uyuşmalıdır. Aksi takdirde başvurunuz kabul edilmeyecektir.

2. TİCARET SİCİL GAZETESİ:

Gerçek ve Tüzel Kişi Tacirler İçin: Ana sözleşme örneği veya Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi (Fotokopi)
Esnaf ve Sanatkârlar İçin: Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alınan ve esnaf sicil numarası ile üretim faaliyetinde bulunduğunu gösterir "Faaliyet Belgesi” (Fotokopi)

3. VERGİ LEVHASI:

Barkodlu Vergi Levhası veya Vergi Mükellefiyet Yazısı (Fotokopi)

4. İMZA SİRKÜLERİ:

Şahıs şirketleri için imza beyannamesi (Fotokopi)

5. KİMLİK:

Kimlik arkalı önlü (Fotokopi)

6. ÖDEME DEKONTU:

Almış olduğunuz üyelik Paketinin Ödeme Dekontu (Yıllık üyelik bedeli) (Fotokopi)

Yoruma kapalı.